Musikk for barn 1-3 år

Ledelse av musikksamling

 

Dette er et praktisk kurs over fire timer, hvor deltakerne er aktivt med i de ulike musikkaktivitetene. Vi går gjennom aktuelt repertoar og viser hvordan sanger, regler og sangleker kan brukes sammen med små barn.

Egen stemme og kropp, innlevelse og lek står sentralt. Det handler ikke om å ha den flotteste sangstemmen, men å ta seg selv i bruk sammen med barna. Hovedfokuset er musikk som kommunikasjon, og det musikalske samspillet mellom voksen og barn står sentralt.

Kurset gir eksempler på hvordan man kan bruke enkle instrumenter og rekvisitter, og hvordan man ved hjelp av fokuspunkt og organisering av selve rommet kan bidra til en god musikksamling.

Vi viser hvordan du kan lage en sang- og musikksamling med faste rammer og en ganske fast rekkefølge på aktivitetene som følger, slik at barnet vet hva som venter. Vi vil også gi eksempler på hvordan man kan gi rom for variasjoner og små overraskelser. Teori knyttes direkte til musikkstoffet på kurset.

Kursene ledes av musikkpedagoger med erfaring fra musikkarbeid med de yngste.

 

I Arendal ledes kurset av Kirsten Hirte-Milkereit.

 

Kurset tilbys gjennom organisasjonen "Musikk fra livets begynnelse",

kursinfo her