Kirsten Hirte-Milkereit

 

driver "Barnas Kulturkoffert" siden 2013

 

Utdannelse:

Musikkpedagog og Førskolelærer.

Noen kulturfag og mange kurs.

 

Bakgrunn/erfaring

 

- over 30 års erfaring i arbeid med barn

 

- regelmessige forestillinger i regi av "Barnas Kulturkoffert" siden 2013

 

- ledelse av musikkgrupper for barn i barnehager, musikkskoler og kulturskoler i mange år.

 

- musikkprosjekter for barn fra 1.- 5. trinn.

 

- forskjellige prosjekter i regi av DKS

 

- SMIA prosjekter (sang og musikk i asylmottak) for barn, ungdommer og voksne i Arendal og Tvedestrand.

 

- Distriktkontakt i Aust Agder for :

"Musikk fra livets begynnelse". Medlem siden 1996.

 

- Har startet - og vært eier, styrer og pedagogisk leder av

 "Alvestua Musikkbarnehage" i Tvedestrand (2010-2012)

 

 

 

Les mer om Kirsten sin bakgrunn

- som perkusjonist

- som dukkespiller

- som sirkuspedagog og sirkusartist