Kirsten Hirte-Milkereit

 

Har startet "Barnas Kulturkoffert" i 2013

Utdannelse:

Musikkpedagog og Førskolelærer.

Noen kulturfag og mange kurs.

 

Bakgrunn/erfaring

 

- 30 års erfaring i arbeid med barn

 

- Lang yrkespraksis fra barnehager, musikkskoler og kulturskoler

 

- Mange års erfaring med forestillinger for- og med barn

(musikk, dans, dukketeater og sirkus)

 

- musikkgrupper for barn i barnehager, musikkskoler og kulturskoler i mange år.

 

- musikkprosjekter for barn fra 1.- 5. trinn.

 

- DKS med "DrumFun Trommesirkel" for skoler, 3. - 7. trinn.

 

- SMIA prosjekter (sang og musikk i asylmottak) for barn, ungdommer og voksne i Arendal og Tvedestrand.

 

- Distriktkontakt i Aust Agder for :

"Musikk fra livets begynnelse". Medlem siden 1996.

 

- Har startet - og vært eier, styrer og pedagogisk leder av

 "Alvestua Musikkbarnehage" i Tvedestrand (2010-2012)

 

 

 

Les mer om Kirsten sin bakgrunn som perkusjonist her.

Les mer om Kirsten som dukkespiller her.

Les mer om Kirsten som sirkusdirektør her.