Om dukkespiller/ dukkefører Kirsten

Kirsten er utdannet barnehagelærer og musikkpedagog med lang arbeidserfaring.

 

Dukketeater har vært med henne helt fra barndommen i Tyskland, der hennes foreldre spilte mye dukketeater og de hadde mange teaterdukker som ble brukt aktiv av både voksne og barn i familien.

 

"Kjærligheten til dukketeater har fulgt med meg hele livet."

 

Da Kirsten for mange år siden begynte å spille dukketeater for barna i barnehagen, kunne hun oppleve gang på gang hvor mye glede det ga dem. 

Og dukketeater gir ikke bare glede, men også stimulering til barnas fantasi og kreativitet, språkutvikling og konsentrasjonsevne.

Dukketeater er svært levende, i motsetning til alt som foregår på skjermen!  Det er rett og slett "magisk"…

 

Kirsten har brukt dukketeater som et kunstnerisk og pedagogisk redskap i mange år (f.eks. i barnehager) - og siden 2013 i Gullnøkkelen dukketeater med regelmessige forestillinger.

2013 valgte hun å si opp sin stilling i barnehagen, for å kunne jobbe som scenekunstner på heltid. Hun startet „Gullnøkkelen dukketeater“ som et omreisende en-person-teater og utvidet etter hvert med andre tilbud.

Forestillingene i Gullnøkkelens dukketeater tar som regel utgangspunkt i et eventyr. Eventyr formidler budskap på flere plan, slik at både barn og voksne kan kjenne seg igjen på forskjellige måter og siden eventyrene alltid ender godt, gir det håp og glede til både barn og voksne. 

 

Interaktive forestillinger: barna/publikum blir inkludert i det som skjer, f.eks. gjennom dialog med figurene, at de er med på en sang eller at de hjelper til å „skremme“ f.eks. en røver, slik at de er til hjelp i handlingsforløpet.
Hver forestilling blir på denne måten unik og barna blir mer engasjert, fenget og inspirert enn hvis de er passive tilskuere.

Kirsten inkluderer musikk, sang og klang i alle sine forestillinger.

Ofte med forskjellige spennede instrumenter.

 


Gullnøkkelen er et omreisende en-person-teater.

Kirsten er både dukkespiller og dukkemaker. Hun skriver også manus, og bl.a. egne fortellinger/eventyr.

 

Kirsten er også med i dukketeaterkompani "Arendal Figur- og dukketeater".