Hvorfor musikk med barn?

Musikalsk samvær styrker relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling på mange områder:

  • utvikle barnets evne til oppmerksomhet og konsentrasjon
  • stimulere barnets musikkglede og videreutvikle dets musikalske anlegg
  • utvikle barnets språk
  • utvikle barnet emosjonelt og intellektuelt
  • utvikle barnets koordinasjonsevne, motorikk og motorisk bevissthet

 

 

Over hele verden og gjennom alle tider, har menneskene hatt glede av sang og musikk til hverdag og fest.

 

Musikalsk samvær skaper rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Mor, far eller andre omorgspersoners stemme og kropp i rytmisk aktivitet, sang og lek, skaper trygghet og glede hos små barn.

Musikk et også viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet mellom foreldre og barn.

Bånsuller ved leggetid roer ned både voksne og barn. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn stemmen som snakker". John Lind i boken "Musikk i livets begynnelse".
(Kilde: Foreningen musikk fra livets begynnelse)

 

Sang styrker språkutviklingen

Syng for barna - også for å unngå språkproblemer!

Foreldre bør synge for barna sine hver eneste dag, hevder britisk forsker.

De fleste småbarnsforeldre liker å synge for sine barn, og trolig har både foreldre og barn glede av dette.

Og det må de bare fortsette med, skal vi tro konklusjonene i en ny bok av Goddard Blythe.

Forbereder barnas hjerne

Sally Goddard Blythe, direktør ved det britiske instituttet for nevrofysiologisk psykologi, har tidligere skrevet en rekke bøker om barn og deres oppvekstvilkår.

Hennes nye bok The Genius of Natural Childhood hevder at kjente barnesanger og bruk av tradisjonelle barnerim, er sterkt medvirkende til å forberede barnas hjerne til å lære seg språk, skriver The Guardian.

Hun hevder blant annet at foreldre bør synge for sine små barn hver eneste dag. Dette vil motvirke språkproblemer senere i livet.

For mye bokstaver og tall

I den tidlige barndommen er det for mye vektlegging på lesing, skriving og bruk av tall, og for lite fokus på fordelen ved sang, mener Goddard Blythe.

Å synge tradisjonelle barnesanger og barnerim for babyer og små barn før de lærer seg å snakke er «en viktig forberedelse for senere pedagogisk suksess og følelsesmessig velvære», skriver hun i boka.

- Sang er en spesiell type tale. Godnattsanger og rim gir i enhver kultur en egen «signatur» og bøyninger av morsmålet, som forbereder barnets øre, stemme og hjerne for språket, mener hun.

Begge sider av hjernen

Teoriene i boken sier også at tradisjonelle barnesanger hjelper barnets evne til å tenke i ord, og at å lytte til sang og rim utvikler begge sider av hjernen.

- Forskning viser at musikk påvirker mer enn bare sentrale punkter i hjernen, store deler av høyre og venstre hjernehalvdel er i aktivitet, sier hun.

Videre hevder hun at det er bedre å synge «live» enn å bare sette på en cd-plate.

- Syng «live»

- Barns respons på «live» musikk er forskjellig fra innspilt musikk. Babyer er spesielt mottakelige når musikken kommer direkte fra foreldrene. Å synge sammen med en forelder er for bra for utvikling av den gjensidige kommunikasjonen, skriver hun i boka.

Og ikke nok med det; skal du få maksimalt ut av det unge barnets språkutvikling bør de også danse.

- Enda bedre er det som du ikke bare synger, men også lærer barnet bevegelser til melodiene og oppmuntrer barnet til dans. Da vil de lære balanse, koordinasjon og rytme.

(Jørn Gjersøe, journalist)


www.forskning.no
2011

http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/foreldre/visste-du-at/lenker-til/

 (Kilde: Foreningen Musikk fra livets begynnelse)