Kirsten som Sirkusdirektør

Bakgrunn

Kirsten som Sirkusdirektør
Kirsten som Sirkusdirektør

Det begynte slik: 1987-1989 deltok jeg flere kurs på "sirkusskolen" ved Sirkus "Pepino Poppollo" i Minden/Tyskland.  Kursene gikk ut på å lære forskjellige sirkustriks - og å lære hvordan man kan legge opp til sirkusaktiviteter og sirkusforestillinger med barn og ungdommer.

Min avsluttende praktisk eksamen ved utdannelsen som førskolelærer var en stor sirkusforestilling med barna i barnehagen.

Fra 2008 - 2012 ledet jeg minst én sirkusforestilling med barnehagebarn hvert år, som pedagogisk leder i barnehager. 

 

Sirkus i Kilden Teatersal
Sirkus i Kilden Teatersal

Siden 2014 er "Sirkus Filiokus" en viktig del av "Barnas Kulturkoffert".

Jeg har hittil gjennomført et  sirkusprosjekt med Soria Moria barnehagene, som varte fire dager, med to store sirkusforestillinger på Kilden i Arendal.

Jeg ledet Høstferie-sirkusskole i Arendal bibliotek, for barn fra 1.-4. klasse, som varte tre dager med en avsluttende forestilling. I oktober 2014 startet jeg med sirkusskolen for barn i Arendal, (6-9 år) , som et regelmessig tilbud frem til desember, som avsluttet med en stor sirkusforestilling i auditoriet til Arendal Bibliotek.

I 2015 blir det sirkusskole i vinterferien i Arendal bibliotek med sirkusforestilling.

Som musikkpedagog legger jeg stor vekt på et godt utvalg av musikk til alle  sirkusaktivitetene.

 

Min  datter har lært mange sirkustriks i løpet av årene. Både hjemme og ved sirkusprosjekter på skolen. Da hun var 9 -10 år, hadde vi flere ganger sirkus hjemme på tunet, med alle barna i nabolaget.

Sirkus på Birgittatun
Sirkus på Birgittatun

I tillegg til sirkus i barnehagen, har jeg ledet en barnemusikal på Songe Skole, der sirkus var en del av musikalen, med meg som sirkusdirektør.

 

På "Birgittatunet" i Tvedestrand har jeg ledet en dag med sirkusworkshop for barn fra 6 - 12 år og en liten sirkusforestilling.